Fantazy Fetiš

 

 

Základní pojmy:

 

Sex

Pohlavní život nebo pohlaví.

Slovo sex je většinou  spojován s pohlavními orgány a jejich hlavní činností, tj. plození potomstva a uspokojení této touhy.

 

Erotismus

Je vše co člověk rozumem dokáže vytvořit, aby vyvolal sexuální rozkoš.

 

Erotika

a) Smyslnost, vnímání a prožitky se silnou vazbou na sexuální objekty a situace; b) jevy související se sexuální aktivitou, provázené silnými emociálními změnami; c) objektivní vjemy a subjektivní fantazie vzbuzující sexuálně dráždivé souvislosti, neznamenající milostnou touhu.

Erotika je podskupina sexuálního chování, která není většinou spojena s plozením potomstva, ale převážně jde hlavně o uspokojení lidského libida a navození pohlavního vzrušení s následným uspokojením

 

Fetiš - Fetišismus

a) Nábožensky uctívaná ikona; b) Sexuální variace, při které se člověk orientuje kromě, nebo i místo na partnera na tzv. fetiš. Jde o erotické zaměření na předměty nebo části těla, které zastupují normální sexuální objekt. Nejčastějším fetišem je ženské prádlo, může to však být i část těla (vlasy, velká ňadra, nohy).

 

CrossDressing

Crossdressing je mírnější forma transvestismu a souvisí s fetišem oblečení druhého pohlaví. Rozdíl mezi CD a TV je velmi malý a každý má na to různý názor. CD je většinou heterosexuál a svým převlékáním vyjadřuje svoje druhé - ženské já (protože jak CD, tak TV jsou většinou muži).

 

Fantazie

Myšlenkový pochod, který vyvolává představy imaginárních objektů. Rozlišuje se na fantazie automatické – spontánní (sny, halucinace, fantazma), reprodukční, jež vzniká na základě vybavení a kombinace vjemů a tvůrčí (kreativní), např. fantazie umělecká. Funkcí fantazie je mj. uvolnění psychického napětí a náhradní uspokojení nenasycených potřeb; v nepřizpůsobené podobě může znamenat únik od reality.

Bez fantasie by nevznikla většina uměleckých děl. 

 

Erotická fantazie

Myšlenky a představy vyvolávající sexuální vzrušení.

Erotická fantasie je součást běžného sexuálního života, protože většina našeho sexuálního chování je ovlivněna předchozí představou o výsledku naší činnosti.

 

Fetiš fantazie

Erotická fantazie o fetiši, nebo také erotická fantazie, která se stala hlavním cílem a náplní sexuální touhy to delší časový úsek.

Fetiš fantazie lze nalézt u většiny fetišistů. Dají se rozdělit na reálné, kdy erotické fantazie se týkají reálných věcí, lidí a činností a pak na imaginární, které jsou zaměřeny pouze na vysněné neskutečné věci, osoby a činnosti. Průběh vývoje fetiš fantazie lze většinou rozdělit na tři etapy. Zrod fantazie, rozvíjení fantazie a vyhasnutí. Zrod může být vyvolán buď náhodně, například erotickým nočním snem, nebo stimulovaně – přečtením erotické povídky, sledováním filmu nebo spatřením jiného erotického díla, které vyvolá silné sexuální vzrušení. Rozvíjení fantazie je část, ve které se můžou erotické fantazie úplně oddělit od původce a rozvinout se do nečekaných zvratů a představ. Poslední část nastává většinou po určité době, kdy jsou vyčerpány všechny možnosti rozvoje, nahrazením  původní  fantazie novým objektem fantazie, nebo dokončením uměleckého díla, které bylo fantazií stvořeno. (Například napsáním povídky, namalováním obrazu…)  Po proběhnutí třetí fáze přestává mít daná fetiš fantazie pro autora erotický náboj a dochází k úplnému, nebo k částečnému odpoutaní od dané fikce. Všechny tři fáze mohou probíhat libovolně dlouhou dobu, některé velmi silné fetiš fantazie mohou autorovy vydržet celý život, aniž se někdy dostane do třetí fáze. Pokud má fetiš fantazie reálný základ, dost často se autor pokusí své fantazie realizovat. Tato realizace probíhá ve druhé fázi procesu. Projevuje se jako klasické fetišistické chování (muž si obléká ženské prádlo, žena se seznámí s chlupatým mužem …) Některé hranice reálnosti a imaginárnosti jsou dost nejasné. Pokud se autor snaží realizovat svoje fantazie, které jsou nereálné, nebo nebezpečné, jedná se o patologické chování a měla by mu být poskytnuta pomoc. Jedinou možnou realizací imaginárních fetišistických představ je umělecké činnost, která může plnohodnotně rozvinout druhou fázi a následně se úspěšně přeměnit na třetí.

 

Některé vybrané fetiše:

 

            Big Tits – Velký kozy

Záliba velkých prsou. Nejrozšířenější fetiš, který se dokonce ani za fetiš nepovažuje, ale za normální mužskou přirozenost.

Tento fetiš se lidově nazývá horňáctvím a muži, kteří jsou zaměřeni na horní polovinu ženského těla horňáci. Údajně má již vznikat v kojeneckém období, kdy batolata se dostávají do styku s matčinými prsníky a vytvoří si na ně návyk, který je pak přerušen až do postpubertálního  období. Takto zaměření muži v dospělosti upřednostňují partnerku s větším poprsím a nehledí tolik na ostatní partie ženského těla. Související – Body part fetish, Breast fetish

 

Breast Expansion – Zvětšování prsou

Záliba velkých prsou, která je provázena fantaziemi o zvětšování jejich velikosti.

Jedná se o velikou skupinu fetiše fantazie, která má dost často základ na předchozím fetiši big tits. Muže s tímto fetišem vzrušují představy zvětšování poprsí ženy, ale někdy i představy růstu ženského poprsí na něm samém. Díky různému způsobu fantazie zvětšování poprsí nemusí být pak rozhodující výsledek procesu růstu, ale proces sám o sobě. Nejčastěji se setkáváme s představami s přirozenou podstatou růstu, jako je běžný nebo stimulovaný růst prsou, a pak i s různým druhem plnění prsou, ať již chirurgicky, nebo magicky různými plyny nebo kapalinami. Související-  Fantasy fetis, Body transformation, Body inflation.  Big Tits

 

Legs Fetish – Fetiš  nohou

Záliba v nohou.

Druhý nejrozšířenější fetiš. Někdy je tento fetiš definovaný jako kompletní fascinace ženským tělem od pasu dolů. Tento fetiš se lidově nazývá dolňáctvím a často se dělí do několika skupin a oblastí zájmu. Současně je tento fetiš dost často doprovázen i fetišem na materiál, ve kterém jsou vytoužené nohy prezentovány. Související – Body part fetish, Big butt, Feet fetish, Pantyhose fetish, Hose fetish, Nylon fetish, Lycra fetish, Latex fetish. Rubber fetish

 

Pantyhose Fetish – Fetiš na dámské punčocháče a punčochy

Záliba pozorovat a dotýkat se nohou v punčocháčích.

Punčocháče představují v tomto případě symbol ženství a v případě, že si je obléká muž sám kromě jeho vyjádření ženství i zakázané ovoce. Při masturbaci pak uspokojují mužskou potřebu pozorování ženských nohou. Často je tento fetiš doprovázen i kompletní převlékáním za ženu. V případě fetišistického zaměření muže na nohy reálné partnerky v punčocháčích tento fetiš uspokojuje jeho touhu po ideální ženě, kterou v jeho představách reprezentují ženy oblečené v těchto typicky ženských oděvech generace jeho matky. Související – Fantasy fetish, Nylon fetish, Lycra fetish, Legs fetish, Feet fetish

 

Lycra Fetish, Nylon Fetish – Fetiš na těsné, elastické a velice lesklé oblečení

Záliba pozorovat, oblékat se a cítit na sobě oblečení vyrobeného ze speciálních materiálu.

Materiálový fetiš. Na rozdíl od Pantyhose fetish, kdy nejde zase tak o ten materiál, ale o představu typicky  ženského oblečení, Lycra fetish a Nylon Fetish dokáží vyvolávat příjemné pocity právě fyzickým působením a dotykem materiálu na pokožce. Protože se často jedná o velice lesklý materiál, je oblečení z něho vyrobeno považováno za velice krásné a erotické. Související – Material Fetish, Body Shaping Fetish,

 

Rubber Fetish - Fetiš na těsné, elastické a velice lesklé oblečení

Záliba pozorovat, oblékat se a cítit na sobě oblečení vyrobeného ze speciálních materiálu.

Materiálový fetiš. Hlavním zdrojem stimulujících pocitů v tomto oblečení je jeho neprodyšnost a dokonalá pružnost. Protože lze i u tohoto materiálu docílit velikého lesku, považuje se oblečení z něho vyrobeno za velice krásné a erotické. Související – Materiál Fetish, Body Shaping Fetish

 

Latex Fetish - Fetiš na těsné a velice lesklé oblečení

Záliba pozorovat, oblékat se a cítit na sobě oblečení vyrobeného ze speciálních materiálu.

Materiálový fetiš. Opět je zde hlavním zdrojem stimulujících pocitů neprodyšnost tohoto oblečení doplněná o jeho pevnost a tuhost, která umožňuje silné sevření a stimulování těla uvězněného uvnitř. Velice oblíbené na SM akcích. Díky svému přirozenému lesku, který lze ještě různými postupy zvýšit, je tento materiál považován za jeden z nejerotičtějších. Související – Materiál Fetish, Body Sapin Fetish

 

Baloon Fetish – Fetiš na nafukovací balónky

Záliba pozorovat, dotýkat se a hrát si s nafukovacími gumovými hračkami.

Stimulující pocity tohoto fetiše jsou vyvolávány dotykem gumového povrchu balónku a jeho charakteristickou vůní. Dále je pak tento fetiš evokován kulatými tvary balónků, které lze vnímat jako silně ženské. Tento fetiš je často provázen fantaziemi o vlastní nebo cizí proměně a transformací v nafukovací balón, nebo hračku. Pak se jedná o určitou fetiš fantazii, která může svého majitele sexuálně vzrušovat. Související – Rubber Fetish, Fetish fantasy, Body  transformation, Body inflation.

 

Body Transformation – transformace nebo proměnna těla

Záliba v představách změn vlastního nebo cizího těla.

Jedná se o fetiš fantazii, kdy představa procesu proměnny těla, nebo výsledek té proměnny způsobuje jeho majiteli sexuální vzrušení. Jedná se o velikou skupinu fetiš fantazií, které lze členit podle části těla, které se transformuje, podle příčiny způsobující transformaci, zda se jedná o transformaci v rámci jednoho živočišného druhu, mezidruhovou, z živočicha na rostlinu, na neživou věc a jestli se jedná o dobrovolnou transformaci nebo vynucenou. Související –  Fantasy fetish, Breast expansion, Body inflation, Furry fetish, Furry inflation,